اینستاگرام:vira gostar
En
خط مشی کیفیت:

مهندسین مشاور ویرا در راستای توسعه مستمر كیفیت خدمات "فنی-مهندسی" و "بازرگانی" خود،‌ جلب رضایتمندی مشتری (كارفرما) و اجرای دقیق تعهدات، در پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فلزی و نیروگاهی، خط مشی كیفیت خود را در قالب پنج محور اصلی زیر اعلام می دارد:
  • تلاش در جهت ارتقاء رضایت مشتریان  به عنوان ولي نعمتان شركت از طریق شناسایی و تامین نیازها وانتظارات درچارچوب تعهدات قانونی و بررسی های کیفی مورد نیاز در تمامی مراحل انجام کار و حصول اطمینان از انطباق عملکرد با معیارهای تعیین شده.
  • ارائه خدمات  طراحي و مهندسي مناسب با ايجاد مطلوبيت در سه فاكتور  كيفيت، زمان و هزينه در انجام پروژه ها  با  رويكرد حفظ محيط زيست .
  • تعهد به بهبود مستمر در راستای ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات شرکت.
  • ارج نهادن به نیروی انسانی متعهد به عنوان ضامن موفقیت و بقاء  شرکت  از طریق ارتقاء دانش فنی کارکنان و توان مدیریتی و ارتقاء مهارت درکارگروهی و ایجاد بستر مناسب جهت  رشد و تعالی اخلاقی درشرکت.
  • اهتمام در امر پژوهش و  بهره گیری از دانش و علم روز در پروژه ها.