اینستاگرام:vira gostar
En
طراحی سازه:

سازه به عنوان رکن اصلی هر بنا نیاز به طراحی و اجرای دقیق دارد تا رفتار آن در طول زمان مشکلی را برای ساکنین و تجهیزات ایجاد ننماید. مطالعه و بررسی دقیق در مورد عملکرد اجزای مختلف سازه، تأثیر نیروهای مختلف بر روی سازه‌ها، مطالعات و بررسی‌های لازم، ارزیابی آسیب‌پذیری و مقاومت ساختمان‌ها در بارهای استاتیکی و دینامیکی مختلف در مقیاس مناسب و استفاده از تکنولوژی جدید اجرایی متناسب با شرایط سازگار در کشور و همکاری با پژوهشگران و استادان مجرب دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در سراسر دنیا در زمره اهداف مهم این بخش است. با توجه به سوابق کاری کادر شرکت مهندسین مشاور ویرا ، حوزه فعالیت این بخش به شرح زیر می‌باشد
:
- طراحی و محاسبات ساختمان‌های بتنی و فلزی (مسکونی، صنعتی، اداری، تجاری، آموزشی و ...) با استفاده از نرم افزارهای متداول 
- تهیه نقشه‌های اجرایی سازه و جزئیات مربوطه
- تهیه دفترچه محاسبات
- تهیه مقدار آهن آلات مصرفی ساختمان فلزی
- تهیه لیستوفر آرماتورهای مصرفی ساختمان بتنی