اینستاگرام:vira gostar
En
شرکت مهندسین مشاور ویرا در سال 1390 بنیانگذاری گردید و فعالیت های خود را در زمینه برنامه اندیشی، برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های دولتی و عمومی آغاز نمود. در فضای دوران جدید اجتماعی و اقتصادی کشور، مهندسان مشاور جدید نیز می بایستی با مشخصات و ابعاد و ویژگی های نوینی شکل می گرفتند و رشد می کردند.
مهندسین مشاور ویرا به عنوان جزئی از یک مجموعه بزرگ سازنده، شامل برنامه ریزان و سیاست گزاران، کارفرمایان و مجریان، مشاوران و پژوهشگران، سازندگان و بهره برداران، جایگاه و موقعیتی را که مورد نظر بوده، تا حدود قابل قبولی فراهم آورده و اکنون با بهره جویی از مجموعه دانش ها و تجربیات بدست آمده، و با تکیه بر یک نظام ارزشی فراگیر و همه جانبه، خواستار این است که توانائی ها و امکانات خود را حفظ، ارتقاء و تعمیم دهد؛ در نظام تعیین صلاحیت سازمان نظام مهندسی استان تهران
  مهندسین مشاور ویرا در تخصص های  طراحی معماری ،طراحی سازه،طراحی تاسیسات مکانیکی،تاسیسات الکتریکی انجام فعالیت میکند.
 این شرکت اعتقاد راسخ دارد مهمترین دارایی شرکت نیروی انسانی متخصص،کارآمد و مسئولیت پذیر است.این گنجینه ارزشمند به شرکت توانمندی انجام کارهای با کیفیت،خلاقانه و سریع را داده و از این منظر همواره مورد عنایت کارفرمایان،مشتریان و ذینفعان پروژه ها قرار گرفته است.
رضایتمندی مشتریان و ذینفعان یکی از مهمترین ارزش های شرکت بوده و سرلوحه همه ی فعالیت ها میباشد.این شرکت افتخار داشته تا پروژه های مهم و مطرحی را در کشور به سرانجام برساند.


 خدمات مهندسین مشاور ویرا عبارت اند از:
   خدمات مشاور مهندسی و طراحی
  
نظارت بر طراحی و ساخت
  
خدمات مشاوره مدیریت
  
امکان سنجی های فنی و اقتصادی
  
خدمات کنترل و مدیریت پروژه
  تدوین طرح های تجاری