اینستاگرام:vira gostar
En
طراحی معماری:

شرکت مهندسین مشاور ویرا مجموعه ای متشکل از مهندسان و تکنسینهای با تجربه که با بهره گیری از جدیدترین تکنیکهای طراحی و با رعایت کلیه استاندارهای روز آماده ارائه خدمات می باشد.
این شرکت ضمن پیروی از خطوط و ایده های ناب معماران خود کلیه اصول و استانداردها و ضوابط طراحی را در کلیه پروژه های خود رعایت کرده و تمامی طرح ها منطبق بر مقررات ملی ساختمان می باشند.
طراحی نقشه های معماری به صورت سلسله وار و مرتب، متناسب با کاربری، موقعیت زمین و احتساب بنا در قالب:
مطالعات فاز صفر (مطالعات و کسب اطلاعات درارتباط با نیازهای پروژه و استانداردهای شهرداری)
نقشه های فاز یک (پیاده کردن اطلاعات کسب شده درقالب طرح ها و نقشه های اولیه برای کسب جواز ساخت)
نقشه های فاز دو (نقشه های اجرایی براساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه)
نقشه های اجرایی (با ارائه جزئیات و رعایت اصول و استانداردهای مباحث مقررات ملی ساختمان)