اینستاگرام:vira gostar
En
پروژه آروین
کارفرما: اروئی، کاکاوند، بسطام خانی
موقعیت پروژه: تهران _ ولنجک
نوع فعالیت: نظارت _ همکاری در طراحی
سال شروع پروژه:
متراژ: 7350 مترمربع
  • جزئیات
  • دانلود