اینستاگرام:vira gostar
En
پروژه ابوفاضلی
کارفرما: محسن ابوفاضلی
موقعیت پروژه: تهران_سه راه نشاط
نوع فعالیت: طراحی _ نظارت
سال شروع پروژه: 1392
متراژ: 1800 مترمربع
  • جزئیات
  • دانلود