اینستاگرام:vira gostar
En
پروژه نشاط
کارفرما: داوود صحیح النسب
موقعیت ملک: تهران _ زعفرانیه
نوع فعالیت: نظارت _ همکاری در طراحی
سال شروع پروژه: 1392
متراژ: 4000 مترمربع
  • جزئیات
  • دانلود