اینستاگرام:vira gostar
En
پروژه کوروش
کارفرما: مزرعی فراهانی
موقعیت پروژه: تهران _ پاسداران
نوع فعالیت: نظارت _ همکاری در طراحی
سال شروع پروژه: 
متراژ: 3000 مترمربع
  • جزئیات
  • دانلود